Thống Kê Đầu Đuôi Xổ Số Miền Bắc - Thống Kề Đầu Đuôi XSMB Đầy Đủ Và Chuẩn Xác

Hôm nay: Thứ Tư, Ngày 22-05-2024
Thống kê đầu đuôi XSMB

Thống kê đầu đuôi là một công cụ hữu ích giúp người chơi xổ số có thể tìm hiểu về sự phân bố và tần suất xuất hiện của các số đầu và đuôi trong các kỳ quay trước đó.

Chọn tỉnh
Biên độ ngày
Khoảng lần

Thống kê đầu loto xổ số Miền Bắc trong vòng 20 lần từ 20/05/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
20-05-2024 1 lần 1 lần 5 lần 0 lần 2 lần 5 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần
19-05-2024 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 0 lần 5 lần 2 lần 3 lần 6 lần
18-05-2024 5 lần 3 lần 5 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần
17-05-2024 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 5 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 4 lần
16-05-2024 4 lần 0 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần
15-05-2024 1 lần 5 lần 4 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần
14-05-2024 1 lần 5 lần 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần 4 lần
13-05-2024 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 7 lần 1 lần 1 lần 3 lần
12-05-2024 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần
11-05-2024 5 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 6 lần 2 lần
10-05-2024 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 5 lần 5 lần 2 lần 2 lần
09-05-2024 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 5 lần 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần
08-05-2024 2 lần 3 lần 6 lần 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần
07-05-2024 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 5 lần 1 lần 3 lần
06-05-2024 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần
05-05-2024 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 4 lần 4 lần
04-05-2024 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 5 lần 4 lần 0 lần 3 lần
03-05-2024 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 6 lần 3 lần
02-05-2024 1 lần 1 lần 6 lần 5 lần 2 lần 0 lần 5 lần 2 lần 0 lần 5 lần
01-05-2024 2 lần 1 lần 1 lần 6 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 4 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 20 lần từ 20/05/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
20-05-2024 4 lần 3 lần 6 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần
19-05-2024 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần 5 lần 4 lần 1 lần 5 lần 3 lần
18-05-2024 2 lần 1 lần 5 lần 1 lần 5 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 4 lần
17-05-2024 7 lần 5 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần
16-05-2024 3 lần 1 lần 6 lần 1 lần 5 lần 4 lần 2 lần 0 lần 4 lần 1 lần
15-05-2024 5 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần
14-05-2024 2 lần 4 lần 0 lần 3 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 6 lần 1 lần
13-05-2024 6 lần 0 lần 5 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 0 lần 3 lần
12-05-2024 5 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần
11-05-2024 5 lần 2 lần 6 lần 0 lần 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần 0 lần 4 lần
10-05-2024 4 lần 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần
09-05-2024 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần
08-05-2024 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần
07-05-2024 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 0 lần 4 lần 4 lần 4 lần 3 lần
06-05-2024 1 lần 6 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần
05-05-2024 2 lần 0 lần 4 lần 6 lần 1 lần 5 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần
04-05-2024 5 lần 1 lần 5 lần 2 lần 1 lần 5 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần
03-05-2024 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 0 lần 3 lần 2 lần 4 lần 4 lần 3 lần
02-05-2024 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 5 lần
01-05-2024 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 0 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần 3 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
20-05-2024 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 7 lần 2 lần 4 lần
19-05-2024 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 5 lần 6 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần
18-05-2024 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 6 lần 3 lần 0 lần 5 lần 3 lần 2 lần
17-05-2024 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 0 lần 1 lần 6 lần 6 lần
16-05-2024 2 lần 5 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 5 lần 4 lần 2 lần 3 lần
15-05-2024 1 lần 2 lần 0 lần 5 lần 2 lần 0 lần 3 lần 7 lần 3 lần 4 lần
14-05-2024 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 5 lần
13-05-2024 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 6 lần 5 lần
12-05-2024 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần
11-05-2024 6 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 5 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần
10-05-2024 4 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 6 lần 3 lần 2 lần
09-05-2024 2 lần 3 lần 0 lần 5 lần 3 lần 3 lần 1 lần 5 lần 4 lần 1 lần
08-05-2024 2 lần 6 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần
07-05-2024 3 lần 1 lần 4 lần 5 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần
06-05-2024 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
05-05-2024 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 6 lần
04-05-2024 3 lần 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần
03-05-2024 5 lần 1 lần 3 lần 2 lần 6 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần
02-05-2024 2 lần 5 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 6 lần
01-05-2024 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 7 lần 1 lần 3 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê đầu đuôi XSMB hiện đang là một chủ đề được rất nhiều các anh em trong giới đam mê xổ số thảo luận. Có thể nói rằng đây là một trong những loại thống kê phổ biến nhất hiện nay. Hôm nay mời quý bạn đọc cùng với Soicau6666 chúng tôi đi tìm hiểu chi tiết về loại thống kê này nhé!

Thống kê đầu đuôi lô tô là gì?

Nếu là một tín đồ của xổ số lô tô thì có lẽ các bạn đã quá quen thuộc đối với khái niệm Thống kê đầu đuôi rồi phải không? Tuy nhiên những người mới tham gia chơi xổ số thì vẫn chưa hiểu nhiều về loại thống kê này. Thống kê lô tô đầu đuôi được hiểu là hai số đầu, hai số cuối hoặc hai số ghép lại từ số đầu và số cuối.

thong-ke-dau-duoi

Thống kê đầu đuôi được nhiều người sử dụng để làm cơ sở, căn cứ dự đoán kết quả xổ số. Nếu xem thống kê càng chi tiết thì thông tin thu được sẽ càng nhiều và khả năng trúng càng cao. 

Cách chơi thống kê đầu đuôi

Hiện nay có rất nhiều cách chơi lô đề ứng dụng Thống kê đầu đuôi. Có thể kể đến một số cách chơi phổ biến sau đây:

  • Cược theo thống kê đầu: Tức là người chơi sẽ dựa vào số ở đầu của dãy số trúng giải và lần lượt ghép với các con từ 0 đến 9 để tạo thành dàn đề.
  • Cược theo thống kê đuôi: Với cách cược này chúng ta lấy theo số cuối của giải đặc biệt và ghép với các số từ 0 đến 9.
  • Cược ghép với giải 7: lấy số cuối giải đặc biệt ghép với đầu giải 7 hoặc ghép đầu giải đặc biệt với đuôi giải 7
  • Cược ghép giải 6, cược ghép giải 5,...

Xem thêm:

Sử dụng thống kê đầu đuôi lô tô như thế nào

Người chơi muốn sử dụng Thống kê đầu đuôi để ứng dụng vào đánh lô tô thì chỉ cần thực hiện các bước siêu đơn giản sau đây:

Bước 1: Người chơi chọn cho mình một website cập nhật kết quả xổ số chính xác nhất.

Bước 2: Người chơi truy cập vào trang chủ của website và đi đến mục thống kê kết quả xổ số. Trong thống kê kết quả xổ số có thống kê lô gan, thống kê giải đặc biệt, thống kê đầu đuôi, thống kê lô câm,...

Bước 3: Người chơi chọn mục thống kê theo đầu đuôi và theo dõi các kết quả trong bảng thống kê.

Lời kết

Hy vọng rằng những thông tin cơ bản về Thống kê đầu đuôi mà Soicau6666 chúng tôi mang đến cho quý vị sẽ là những thông tin hữu ích giúp cho quý vị dễ dàng hơn trong việc dự đoán các con số lô đề!