Lô gan Đà Nẵng - Thống kê lô gan Đà Nẵng lâu chưa về

Hôm nay: Thứ Bảy, Ngày 15-06-2024
Thống kê lô gan Đà Nẵng
Chọn tỉnh
Khoảng ngày

BẢNG LOGAN XSDNA LÂU CHƯA VỀ NHẤT

Bộ số Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
12 41 lần 03-01-2024 41 lần
89 23 lần 06-03-2024 32 lần
92 17 lần 27-03-2024 47 lần
10 12 lần 13-04-2024 43 lần
44 12 lần 13-04-2024 31 lần
06 11 lần 17-04-2024 44 lần
24 11 lần 17-04-2024 27 lần
38 11 lần 17-04-2024 28 lần
63 11 lần 17-04-2024 39 lần
23 10 lần 20-04-2024 28 lần

BẢNG THỐNG KÊ LÔ GAN XSDNA

Bộ số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Max gan 29 38 40 23 26 37 44 23 32 28 43 32 41 31 28 26 31 24 33 36
Bộ số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Max gan 42 31 32 28 27 30 26 36 33 31 23 31 33 33 35 55 24 43 28 33
Bộ số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Max gan 28 27 27 28 31 30 39 31 36 26 43 38 29 37 31 26 29 31 53 44
Bộ số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Max gan 36 29 32 39 31 27 40 28 24 36 40 31 27 44 32 29 39 37 58 24
Bộ số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Max gan 33 35 34 34 28 31 36 42 31 32 26 31 47 35 43 26 36 28 47 40